În baza instrucţiunilor tehnice transmise de către ANSVSA, DSVSA Bihor va desfășura, în toată perioada Sfintelor Sărbători Pascale, ample acţiuni de verificare a operatorilor economici din sectorul alimentar al judeţului Bihor, cu accent pe comercializarea produselor alimentare caracteristice acestei perioade. Vor fi vizate unităţi din zonele Oradea, Beiuş, Ștei, Aleşd, Salonta, Săcuieni, valea lui Mihai şi Marghita, cu accent pe operatorii alimentari ce desfăşoară activităţi de comercialzare a cărnii ( carmangerii şi măcelării) şi a altor produse alimentare specifice ( peşte, ouă, laboratoare de patiserie, depozite alimentare).
Având în vedere cele constatate, în anii anteriori, avertizăm din nou consumatorii din cadrul judeţului să acorde în această perioadă o atenţie deosebită la achiziţia oricărui produs alimentar, şi în special a produselor specifice (ouă, carne de miel, cozonaci etc), pentru a evita eventualele efecte nedorite. De asemenea rugăm consumatorii să ne informeze de urgenţă în caz că iau la cunoştinţă situaţii similare.
Pentru a fi sigure, ouăle trebuie să provină dintr-un Centru de ambalare autorizat sanitar veterinar, unde sunt supuse controlului permanent, să fie ambalate, marcate şi etichetate corespunzător. Pe ou trebuie marcată data valabilităţii şi codul fermei producătoare, iar pe etichetă marca ovală a centrului de ambalare, sistemul de creştere, categoria de greutate, data valabilităţii.
Comercializarea directă de lapte crud sau produse obținute din lapte crud destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare ( halele de lactate), numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară,etc), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, in vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic,ceramică,etc). și acestea trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii ,data obţinerii, etc.
Carnea de oaie/capră comercializată prin unități de alimentație publică ( magazine, măcelării, supermarket etc) trebuie să fie marcată cu marcă de sănătate ( stampilă), iar suplimetar pentru carnea de miel/ied o stampilă rotundă cu inscripția ”TO”, de către un medic veterinar. Marcile de sănătate oficiale sunt în acest caz ovale ( de 6,5/3,5 cm) şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare. În partea superioară toate mărcile au inscripţionat „ România” iar în partea inferioară cele ovale au inscripţia CE sau EC. Orice altă inscripţie sau caractere poate să ridice suspiciunea de fraudă iar populaţia este rugată să anunţe autoritatea veterinară competentă. Tot în acest context recomandăm, pentru a se evita substituirile cu alte specii ( în special carnivore) ca întotdeauna carcasa de miel să fie însoţită şi de cap. Un aspect caracteristic dentitiei la oaie este că în partea superioară nu au incisivi fiind înlocuit cu un teşut numit burelet.
Carnea de miel/ied provenită din sacrificarea mieilor în centru de sacrificare miei din Piața Ioșia, va fi marcată cu o stampilă ce va fi de formă rotundă, cu diametrul de 3,5 cm, în interior superior va fi inscripţionat “România” la mijloc codul centrului “BH 001”, iar inferior inscripţia “CONTROLAT SANITAR VETERINAR”. A doua ştampilă va avea formă rotundă cu diametrul de 3 cm, iar în interior inscripţia “TO”. Mărimea literelor va fi de 0,8 cm iar cifrele de 1 cm. Carcasele de ovine și caprine, obținute în acest centru de sacrificare, vor fi comercializate direct consumatorului final la locul de producție, fiind interzisă introducerea acestora în rețeaua de distribuție a alimentației publice.
Carnea de miel/ied provenită din sacrificarea mieilor în centru de sacrificare miei din Beiuș, va fi marcată cu o stampilă ce va fi de formă rotundă, cu diametrul de 3,5 cm, în interior superior va fi inscripţionat “România” la mijloc codul centrului “BH 005”, iar inferior inscripţia “CONTROLAT SANITAR VETERINAR”, restul caracterelor și restricțiilor de comercializare fiind identice cu cele pentru Piața Ioșia Oradea.
În reţeaua magazinelor de alimentaţie publică poate fi introdusă doar carne de miel provenită din unităţi de sacrificare autorizate (abatoare) ce sunt marcate cu marcă ovală .

SE INTERZICE CU DESĂVÂRŞIRE COMERCIALIZAREA STRADALĂ A ALIMENTELOR, SAU COMERCIALZAREA AMBULANTĂ A ACESTORA ÎN SPAŢII DESCHISE, IMPROVIZATE, SAU DIN MIJLOACE DE TRANSPORT. DEPISTAREA ACESTOR CAZURI ATRAGE DUPĂ SINE SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIONALĂ CU AMENZI DE PÂNĂ LA 40.000 LEI, ŞI CONFISCAREA ÎN ÎNTREGIME A CANTITĂŢII DE ALIMENTE EXPUSE LA VÂNZARE.

În caz de suspiciune sau neconformitate constatate de către comsumatori, aceştia se pot adresa puntelor de permanenţă pe care DSVSA Bihor le instituie pe întreg judeţul. Programul de lucru în perioada 30.03. – 12.04.2015 va fi de la 800 – 1600. Pentru zilele de sâmbătă și duminică din cadrul acestor perioade ( 04.04, 05.04 și 11.04.2015), se vor organiza următoarele puncte de permanenţă:
1. Sediul DSVSA Bihor – centru de coordonare la nivel judeţean
2. Sediul CSVSA Oradea 1 din P-ţa Cetăţii, pentru Oradea, Sânmartin
3. Sediul CSVSA Oradea 3 din str. Menumorut pentru Oradea
4. Sediul SCOSA/CSVZ Aleşd pentru zona Aleșd
5. Sediul SCOSA/CSVZ Marghita, pentru Marghita,
6. Sediul CSVZ Valea lui Mihai pentru Săcuieni şi Valea lui Mihai
7. Sediul CSVSA Beiuş, pentru Beiuş şi Stei
8. Sediul CSVSA Salonta pentru Salonta
Programul de activitate a acestor centre este de la 800 – 1600 în fiecare zi de sâmbătă, respectiv permanență la telefon pentru zilele de duminică și zilnic în afara intervalului orar 800 – 1600, iar activitatea va fi asigurată de personalul de specialitate din cadrul DSVSA, ce îşi desfăşoară activitatea în zonele pentru care se organizează centrul de permanenţă.

I. Autorizarea şi funcţionarea centrelor temporare de sacrificare a mieilor

În ce priveşte autorizarea centrelor temporare de sacrificare a mieilor, au au fost avizați favorabil, prin derogare de la prevederile Ord. 57/2010 privind autorizarea unităţilor de industrie alimenatară, derogare acordată de către ANSVSA pe perioada 30.03.- 12.04.2015 următorii operatori:
1. ADP SA Oradea, pentru Centrul de sacrificare temporară din Piaţa Ioşia.
2. Primăria Beiuș – Administrația Piețelor, pentru Centrul de sacrificare din Piața Obor Beiuș
Programul efectiv de lucru al acestor centre temporare va fi comunicat de fiecare operator economic în parte dependent de solicitările din partea crescătorilor de animale.
În interesul crescătorilor de ovine şi caprine care doresc să comercializeze animale în aceste centre îi informăn pe această cale despre obligaţiile minime ce trebuie respectate pentru a comercialza mieii:
– în vederea afluirii mieilor la centrele amenajate pentru sacrificare, aceștia trebuie să fie identificaţi prin crotaliere şi înregistraţi în baza de date. Animalele vor fi crotaliate cu crotalie dublă.
– înainte de transportul mieilor din exploatatia de origine , aceştia vor fi examinaţi obligatoriu de către medicul veterinar împuternicit de la CSVA de pe raza localităţii unde este înregistrată exploataţia de animale.
– în urma examinarii, medicul veterinar eliberează Certificatul sanitar veterinar, Documentul privind informaţiile referitoare la lanţul alimentar şi formularul de mişcare, acte sanitare veterinare care trebuie să însoţească animalele afluite la locurile amenajate pentru sacrificate. Pe lângă aceste documente comercianţii de animale trebuie să aibă asupra lor documentele de dovedire a proprieţăţii. Mijloacele de transport animale trebuie să deţină autorizaţie sanitară veterinară dacă transportul se face în regim prestare servicii, respectiv nu este nevoie de autorizație dacă proprietarul animalelor este și proprietarul mijlocului de transport, iar transportul se face pe distanțe scurte de până la 60 km. În toate cazurile mijloacele de transport trebuie să asigure condiţii minime de bunăstare a animalelor în timpul transportului.
– ATENȚIE: pentru a fi admiși în Centrele de sacrificare numărul de animale din mijlocul de transport, respectic numărul și seria crotaliilor acestor animale trebuie să corespundă în întregime cu datele înscrise în documentele care însoțesc transportul.

Este interzis transportul şi afluirea animalelor fără documentele menţionate anterior.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE!

Cu stimă,

Director executiv,
Dr. REMUS OVIDIU MOȚOC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam