Motto:„Promovați îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor la posturile de lucru și/sau locurile de muncă din toate domeniile economice !”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, împreună cu Inspecţia Muncii, desfășoară acțiuni de informare şi conștientizare privind respectarea prevederilor legale referitoare la legislația în domeniul securității și sănătății în muncă pentru locurile de muncă sigure şi sănătoase (gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă), modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor și îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderi (micro, mici, mijlocii, mari, cu capital de stat, privat şi mixt).
În cadrul Acţiunii de informare şi conştientizare a angajatorilor desfăşurată în data de 29.09.2015 la sediul I.T.M. BIHOR s-au prezentat următoarele campanii din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii pentru anul 2015 în domeniul securității și sănătății în muncă:

1. Campania europeană privind locurile de muncă sigure şi sănătoase – gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă – „stresul sub control”, se organizează anul acesta la nivelul Uniunii Europene de către Agenţia Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă de la Bilbao – Spania.
Obiectivele acțiunii sunt în principal furnizarea de informaţii şi promovarea utilizării unor instrumente simple şi practice pentru gestionarea riscurilor psihosociale şi a stresului la locul de muncă în scopul reducerii impactului acestor riscuri asupra lucrătorilor.
Mediul de lucru psihosocial are un efect semnificativ asupra sănătăţii şi stării de bine a lucrătorilor.
Pentru lucrătorul individual, efectele negative pot include surmenaj şi depresie, dificultăţi de concentrare, probleme personale, sănătate fizică precară şi abuz de alcool şi droguri.
La nivel de companie efectele negative includ slaba performanţă generală a întreprinderii, creşterea absenteismului, creşterea numărului de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, urmate de pensionare anticipată.
Gestionarea cu succes a stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă va ajuta la menţinerea unei stări de bine a forţei de muncă. Implicarea lucrătorilor, angajamentul şi inovarea vor spori.

2. Acţiunea privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii) vizează următoarele obiective:
– elaborarea unui material sub forma unei fişe orientative, pentru sprijinirea angajatorilor în procesul de evaluare a riscurilor în întreprinderi, în special în întreprinderile mici şi mijlocii;

Nr. 20403/SCSSM/29.09.2015

– informarea şi conştientizarea angajatorilor privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor;
– sensibilizarea angajatorilor privind importzanţa evaluării riscurilor şi încurajarea realizării acesteia cu implicarea lucrătorilor în toate etapele de evaluare.

3. Acţiunea privind îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderi mijlocii și mari prin scăderea numărului de neconformități din mediul de muncă (în urma activităților de monitorizare și control privind respectarea prevederilor legale referitoare la legislația în domeniul securității și sănătății în muncă și evaluarea stării de sănătate și securitate) și promovarea de către inspectorii de muncă a rezultatelor intermediare obținute, ca exemple de bune practici privind îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor pentru celelalte întreprinderi/unități mijlocii și mari (prin informări privind derularea proiectului către mass-media, precum și organizarea de mese rotunde, întruniri cu reprezentanți ai întreprinderilor/unităților mijlocii și mari din județ: angajatori, lucrători desemnați, parteneri sociali, în vederea disiminărilor exemplelor de bune practici în domeniul securității și sănătății în muncă, cu referire la rezultatele acțiunii, respectiv procentul cu care a scăzut numărul de neconformități, indicator ce reflectă îmbunătățirea stării de securitate la finalul proiectului).
Sesiunea de informare și prezentare a proiectului angajatorilor întreprinderilor/ unităților mijlocii și mari implicate în proiect a fost urmată de activități de control de evaluare a stării inițiale de securitate și sănătate în muncă, care s-au desfășurat în perioada aprilie – mai 2015, activități de control de verificare în teren a realizării măsurilor dispuse în perioada iulie – august 2015 și vor fi finalizate de activitățile de control de evaluare a stării finale de securitate și sănătate în muncă, ce se vor desfășura în noiembrie 2015. În decembrie 2015 se vor mediatiza rezultatele finale și promova exemplele de bune practici.

Cu deosebită consideraţie,

Marius Rotar
Inspector Şef
I.T.M. BIHOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam