În cursul lunii aprilie, reprezentanţi din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, G.N.M – Comisariatul Judeţean Bihor, respectiv Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic Bihor, vor desfăşura acţiuni de evaluare a speciilor carnivore strict protejate – urs brun, râs, lup şi pisică sălbatică, pe fondurile cinegetice de pe raza judeţului Bihor.
Având în vedere atribuţiile ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor a întreprins demersurile necesare desfăşurării în condiţii optime a acţiunii de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Gestionarii fondurilor cinegetice au realizat şi transmis Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor programarea acţiunilor de evaluare în teren a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru primăvara anului 2015. Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanţi ai APM Bihor , Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Bihor , Comisariatului Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu, vor participa la acţiunea de evaluare în teren şi vor verifica corectitudinea datelor înregistrate. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi şi ONG-uri. Evaluarea se va face separat pentru suprafeţele fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate; în această situaţie administratorii sau custozii ariilor naturale protejate vor aviza evaluările la care au participat.
Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari. Situaţiile analizate şi centralizate la nivel de judeţ de APM Bihor vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care va transmite datele centralizate pe judeţe la Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Odată cu centralizarea datelor se vor face şi propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2015/2016. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Cu stimă,

Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam